Waar staan we voor

Het is onze missie om projecten voor onze klanten zodanig brandveilig te begeleiden en te ontwerpen dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving, zodat ze brandveilig zijn voor mens en dier. We waken er tevens voor dat de bouwkosten niet onnodig hoog worden.