Nieuws

Meer aandacht voor gevolgen stalbranden

Posted at: 05-09-2017

De impact van een brand in een veestal is meestal groot, zeker wanneer er...

Lees meer »

5 Trends in brandveiligheid

Posted at: 19-11-2015

De vergrijzing van de populatie, deregulering door de overheid, goed...

Lees meer »

Voorschriften verbouw bij herbestemming

Posted at: 15-11-2015

Uitleg van de verbouwvoorschriften bij transformatie of herbestemming van...

Lees meer »

Het verschil tussen WBDBO en brandwerendheid

Posted at: 05-10-2015

Een heldere uitleg over deze twee lastige begrippen.
Is er een verschil...

Lees meer »

Transformatie van gebouwen

Posted at: 04-05-2015

Tranformatie van gebouwen is een specialisme.
Leegstaande gebouwen hebben...

Lees meer »

Zorgplicht ook voor mij van kracht?

Posted at: 20-11-2014

In de Woningwet is in artikel 1a lid 2 de algemene zorgplicht opgenomen. Dit...

Lees meer »

Bouwbesluit 2012 Rechtens verkregen niveau

Posted at: 07-01-2013

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Op 1 juli 2015...

Lees meer »