NEN 6060, voorheen Beheersbaarheid van brand

Beheersbaarheid van Brand was voorheen de naam voor een berekening vuurbelasting. Deze rekenmethode ging uit van een groter brandcompartiment dan de maximaal toegestane 1.000 m2 uit het Bouwbesluit 2012 of 2.500 m2 voor de (lichte) industriefunctie. De rekenmethode is in juni 2015 vervangen door de NEN 6060 "Brandveiligheid van grote brandcompartimenten".

Hierbij geldt als uitgangspunt de beperking van uitbreiding van brand. Het betreffende compartiment brandt uit en de eventuele overige compartimenten of gebouwen op andere percelen zijn afdoende gewaarborgd tegen respectievelijk branddoorslag of brandoverslag. Vandaar dat men vaak spreekt van een "uitbrandscenario".
Hier vindt u meer informatie over de vuurlastberekening NEN 6060.