Toezichtarrangement NEN 6060

Als er een berekening vuurbelasting voor uw bedrijf is uitgevoerd, zal de brandweer/gemeente een toezichtarrangement eisen conform NEN 6060. Dit is een manier om de berekende vuurbelasting frequent te laten beoordelen. Een deskundig bureau als BPC kan dat voor u uitvoeren. Dit moet een ander bureau zijn dan het bureau dat de oorspronkelijke vuurlastberekening heeft opgesteld.

Als u van het bevoegd gezag zo een inspectie moet laten uitvoeren, dan komen wij bij u langs op een opname te doen en leggen de resultaten vast in een rapport, dat u aan de gemeente/brandweer kunt voorleggen.

Als u een toezichtarrangement hebt afgesloten neem dan contact met ons op.