Toezichtarrangement NEN 6060

Als er een berekening vuurbelasting voor uw bedrijf is uitgevoerd, kan het bevoegd gezag een toezichtarrangement eisen conform NEN 6060. Dit is een manier om de berekende vuurbelasting frequent te laten beoordelen. Dit moet wel een ander bureau zijn dan het bureau dat de oorspronkelijke vuurlastberekening heeft opgesteld. Een deskundig bureau als BPC kan dat voor u uitvoeren.

Als u van het bevoegd gezag zo een inspectie moet laten uitvoeren, dan komen wij bij u langs op een opname te doen en leggen de resultaten vast in een rapport, dat u aan de gemeente kunt voorleggen.

Als u een toezichtarrangement hebt afgesloten neem dan contact met ons op.

Als er een berekening vuurbelasting voor uw bedrijf is uitgevoerd, kan het bevoegd gezag een toezichtarrangement eisen conform NEN 6060.