Berekening doorstroom- en opvangcapaciteit

Voor bepaalde gebouwen wordt een doorstroom- en opvangcapaciteitsberekening gevraagd door het bevoegd gezag. Deze berekening bepaalt aan de hand van de gebruiksfunctie en de bezetting hoeveel mensen waarheen moeten vluchten, hoe breed de uitgangen en de trappen moeten zijn en hoe groot opvangbordessen moeten zijn.

Neem het zekere voor het onzekere en laat, als u niet overtuigd bent of uw gebouw wel voldoet op dit gebied, een dergelijke berekening door ons uitvoeren.

Als u meer wilt weten, neemt u dan contact met ons op. Wij informeren u graag vrijblijvend.